top of page

The Full Story

About

Vier jaar geleden kregen wij, als Bonairiaanse Volksbeweging (Movementu di Pueblo Boneriano) het vertrouwen van jou, de kiezer, om te werken aan een beter Bonaire, dat wij allemaal verdienen. We hebben met de UPB een coalitie gevormd en daarbij hebben we de thema’s verdeeld onder de partijen.

Wij hebben de afgelopen vier jaar daarom mogen werken binnen de portefeuilles:
 

- Sociaal domein - Economie
- Onderwijs - Toerisme
- Publieke gezondheid - Overheidsfinanciën

 

We hebben veel resultaten geboekt, en zelfs tijdens de wereldwijde COVID-crisis hebben we ervoor kunnen zorgen dat Bonaire hier relatief sterk uit is gekomen. We hebben laten zien dat we een stabiel en sterk bestuur kunnen realiseren. We kunnen de komende bestuursperiode verder bouwen op de

fundamenten die we hier hebben gelegd. Voor de gebieden die buiten onze portefeuilles liggen, hebben we duidelijke plannen geformuleerd voor de komende bestuursperiode. Daarin staat hoe we gronduitgifte, infrastructuur en betaalbare woonruimte voor iedereen gaan realiseren in de komende bestuursperiode. Hiermee komt er een nog duidelijkere visie voor het bepalen en uitvoeren van beleid voor Bonaire.
 

We vinden dat het op Bonaire zo moet zijn dat:

  • Niemand onder de armoedegrens leeft

  • Iedereen een betaalbare woning kan huren of kopen

  • De wegen opgeknapt en veilig zijn

  • Iedereen zijn leven lang zich verder kan ontwikkelen door te blijven leren

  • De overheid ten dienste van het welzijn van onze mensen staat.
     

Dit bereiken we door samen vooruit te gaan:
 

HUNTU PA DILANTI!
 

Liefde en aandacht voor onze samenleving, cultuur en natuur is één van onze principes. We willen een Bonaire waarop we in rust en vrede kunnen leven, met aandacht voor elkaar en onze omgeving.

Mission

This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start editing the content and make sure to add any relevant details or information that you want to share with your visitors.

Vision

This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start editing the content and make sure to add any relevant details or information that you want to share with your visitors.

bottom of page