top of page

Wie is MPB

De MPB is een partij die zich baseert op een sociaal christelijke grondslag met een liberale kijk op ontwikkeling. Ontwikkeling en welzijn (welvaart + kwaliteit van leven) zijn het recht van elk mens. De MPB heeft hierop een lange termijnvisie en korte termijn oplossingen ontwikkeld om dit te bereiken, waarbij sociale vooruitgang, duurzame groei en innovatief en integer leiderschap met respect voor de cultuur, natuur en identiteit van Bonaire voorop staan. 

De MPB is statutair opgericht op 15 december 2013, waarbij gekozen is voor een solide organisatiestructuur. De MPB besteedt veel aandacht aan de vorming van haar mensen via opleidingen en leiderschapstrajecten. Binnen de MPB zijn alle leeftijden en gelederen van de maatschappij vertegenwoordigd zoals mensen binnen de economische sector, financiële sector, onderwijs, sport, cultuur, gezondheidszorg en primaire sector. Hier is bewust voor gekozen om de juiste afwegingen te kunnen maken voor de toekomst van Bonaire.

bottom of page