top of page

ONZE STANDPUNTEN

ONZE DOELEN ZIJN:

• Sociaal economische vooruitgang 

• Economische ontwikkeling met behoud van identiteit, koestering van cultuur en bescherming van natuur 

• Kansen voor iedereen door goede vorming 

• Goed onderhouden en veilige infrastructuur

• Goed en integer bestuur, transparantie en gezonde financiën
Om deze doelen te realiseren, zet de MPB in op de volgende prioriteiten:
 

 1. Introductie van gelijkwaardige voorzieningen, zoals sociaal minimum, WW, betere pensioenvoorzieningen en sociale steun voor degenen die het hardst nodig hebben;

 2. Een algemeen pensioen voor werknemers in de private sector

 3. Proactief met de Rijksoverheid verder bouwen aan een waardig bestaan voor onze burgers

 4. Investeringen in  aanleg, verbeteren en onderhoud van het wegennetwerk, met meer veiligheid en faciliteiten voor voetgangers en fietsers en goede stroom van het verkeer

 5. Openbaar vervoer introduceren

 6. Wijkontwikkeling met kernen voor samenkomen, winkelen, sporten en recreatie, e. Straten beklinkeren.

 7. Sociale huisvesting bouwen in samenwerking met de Rijksoverheid

 8. Bouw van eigen of betaalbare woningen stimuleren

 9. Effectieve erfpachtuitgifte zodat burgers, families en bedrijven makkelijker een eigen huis of bedrijfsgebouw kunnen bouwen

 10. Meer recreatiegebieden en sportvelden voor families en jongeren

 11. Verfraaiing van openbare ruimtes en publieke stranden

 12. Meer harmonie onder bevolkingsgroepen en beter beheer van immigratie en nieuwe Bonairianen (inburgeringsvoorwaarden)

 13. Evenwichtige en eerlijke immigratiewetten, met snellere afhandeling van tewerkstellingsvergunningen

 14. Culturele organisaties samenbrengen om ze te versterken en onze identiteit te behouden en cultuur te bevorderen.

 15. Onderwijsstructuur aanpassen, meer passend onderwijs en gericht op ontwikkeling van de mens 

 16. Opleidingsprogramma’s voor volwassenen bevorderen, met name in praktische en technische beroepen, voor hogere slagingskans en participatie in de samenleving

 17. Een evenwichtige economische ontwikkeling met nadruk op participatie van de lokale bevolking zodat de economische welvaart zich vertaalt in het welzijn van families en gezinnen.

 18. Bevorderen van kwaliteitstoerisme om arbeidsvoorzieningen in de sector te verbeteren

 19. Innovatie en creatieve industrieën stimuleren als nieuwe economische activiteiten;

 20. Investeringsprogramma’s voor land-, tuinbouw, veeteelt en visserij voortzetten

 21. Meer kansen voor lokaal gevestigde ondernemers door meer mogelijkheden voor bedrijfsfinanciering te faciliteren

 22. Realiseren van ingezette infrastructurele projecten waaronder aanleg van een nieuwe vracht- en containerhaven, de nieuwe luchthaventerminal en verbeteren van de landingsbanen;

 23. Verder investeren en realiseren van een Dragstrip

 24. Een sterke visie en plan voor en geordende ruimtelijke ontwikkeling van Bonaire

 25. Bonaire verder positioneren als ‘trendsetter’ op gebied van natuurbeheer en -ontwikkeling

 26. Programma dierenwelzijn voortzetten

 27. De revitalisatie en modernisering van het ambtelijk apparaat voortzetten, met extra focus op ruimte, ontwikkeling en handhaving.

 28. Dienstverlening van de overheid aan de burger verder verbeteren en centraliseren onder 1 dak, hiermee ook het vergunningenbeleid en afgifte verbeteren

 29. Inkomsten van de overheid verder versterken om meer in de gemeenschap te kunnen investeren

 30. Capabel, integer, serieus en stabiel bestuur als aanvoering naar een beter Bonaire met eerlijk verdeelde welvaart, welzijn en hogere levenstandaard voor onze bevolking

bottom of page